גישור

שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים בה גורם ניטרלי מסייע לצדדים המסוכסכים להשיג הסכם בעניין שבו לצדדים יש אינטרס משותף יחד עם חילוקי דעות.
גישור הוא הליך פתרון סכסוכים מחוץ לכתלי בית המשפט, בעזרת מגשר, בין פרטים בחברה וגם בין פרטים לגופים או גופים לגופים, בדרך של הדברות ישירה ובהסכמה בין הצדדים המעורבים בסכסוך.
הליך הגישור הוא ההליך המומלץ לאנשים שנמצאים בסכסוך ורוצים להימנע מהביורוקרטיה והעלויות הכבדות של בתי המשפט. הליך הגישור מתנהל באמצעות שיחות משותפות של הצדדים עם המגשר ומשיחות נפרדות של כל אחד מהצדדים עם המגשר בנפרד.

יתרונות הגישור: