ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לבחור ולקבוע בעצמו כיצד ועל ידי מי יטופלו עניינו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

למה צריך ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. בייפוי הכוח המתמשך אתה יכול לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, אם תגיע למצב שבו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את עניינך בהיבטים מסוימים (המונח שהחוק קובע הוא: "להבין בדבר" מסוים) או לקבל החלטות בקשר אליו, ולמנות אנשים מהימנים עליך כמיופי כוח אשר יפעלו בשמך ועבורך, בתחומים שונים הנוגעים לחייך. האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק "הממנה". אתה כממנה יכול לקבוע באילו עניינים תוכל לקבל את עזרתו של מיופה כוח שתמנה, ומה יהיו סמכויותיו.

מי יכול למנות מיופה כוח?

הממנה חייב להיות תושב ישראל, בגיר (כלומר מי שגילו מעל 18), המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה, להבדיל מאדם שימלא את תפקיד מיופה הכוח במסגרת עיסוק מקצועי. לפיכך מיופה הכוח חייב להיות אדם "יחיד" (כלומר מי שאינו תאגיד) מעל גיל 18. כמו כן, לא ניתן למנות אדם אחד לשמש כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים (אלא אם הם בני משפחתו).
מטבע הדברים, על המיופה הכוח להיות בעל יכולת לנהל את ענייניו של הממנה ולכן האדם לא יכול לשמש מיופה כוח אם אין לו עצמו מונה אפוטרופוס או שנכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך שהוא ערך לגבי עצמו.

ענייני רכוש

לא ניתן למנות מיופה כוח אם הוא הוכרז על ידי בית המשפט כפושט רגל או אם הוא נקבע ע"י בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור. כדי למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש לניצול לרעה, נקבע שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום, מי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

שיקולים בבחירת מיופה כוח

מדובר בהחלטה משמעותית אשר תשפיע על חייך המחייבת בחינת שיקולים עניינים. חשוב לשקול האם התקשורת ביניכם היא טובה, האם מיופה הכוח מיטיב להכיר אותך, האם אתה סומך עליו שהוא יפעל לטובתך, האם הוא יודע ומבין את רצונותיך ובחירותיך, האם הוא מתנהל באופן אחראי בענייניו, האם שגרת חייו מאפשרת לו להיות זמין ונגיש למילוי התפקיד וכו'.

מה ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך

הממנה יכול להיות לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם. ייפוי כח לעניינים אישיים – מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. ייפוי כוח לעניינים כספיים – מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. הממנה יכול לקבוע קביעה כללית כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שיכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך למינוי אפוטרופוס?

אפוטרופסות – בית המשפט מחליט מי ימונה כאפוטרופוס, לאחר שהאדם אינו יכול לקבל החלטות. הליך שעלול להיות ארוך בזמן ובדיונים בבית משפט.
ייפוי כוח ממושך – האדם עצמו ממנה לעצמו אפוטרופוס עתידי, אשר ימלא אחר כל רצונו. עקרונית, ייפוי כוח ניתן לביטול על ידי האדם עצמו.